Spotkanie wstępne

Wierzę, że każdy klient jest niepowtarzalny. Każdy z nas ma inne potrzeby i pragnienia.Zajmuję się budowaniem Indywidualnych Planów Bezpieczeństwa Finansowego (IPBF). Model obsługi, który stosuję wymaga co najmniej dwóch spotkań z klientem. Na pierwszym spotkaniu przedstawaim obszary, w których działam. Współnie z Klientem ustalamy jakie cele będziemy realizować oraz, w których obszarach będę mógł kientowi pomóc.
Spotkanie to nie ma charakteru sprzedażowego oraz nie wiąże się z podejmowaniem przez Klienta jakichkolwiek decyzji. Wspólnie wykonujemy indywidualną analizę potrzeb, której to wyniki zaprezentuję na kolejnym spotkaniu. To właśnie wynik analizy decyduje o tym, jak będzie wyglądała propozycja IPBF. Inaczej mówiąc „szyję finansowy garnitur na miarę“, nie zajmuję się sprzedawaniem produktów „z półki“.