Wdrożenie i formalności

Na kolejnym spotkaniu, po prezentacji IPBF oraz akceptacji jego założeń przechodzimy do wdrożenia. Wypełniamy odpowiednie wnioski i formularze.
W dalszym etapie nadzoruję porces uruchamiania wybranych produktów w odpowiednich instytucjach finansowych. Oferuję pełne wsparcie w tym zakresie.