IPBF

Indywidualny Plan Bezpieczeństwa FinansowegoInformacje zebrane podczas pierwszego spotkania wprowadzam do sysytemu informatycznego w celu opracowania prezentacji Indywidualnej Analizy Potrzeb.
Na podstawie wyników analizy tworzony jest Indywidualny Plan Bezpieczeństwa Finansowego dla Klienta i jego rodziny.
W zaiązku z tym, że jestem doradcą niezależnym, do planu dobieram produkty z całego rynku finansowego. Nie jestem przedstawicielem jednej konkretnej firmy, więc to ja wykonuję dla klienta porównanie różnych produktów i wybieram te najlepiej pasujące do sytuacji.
Gwarantuję rzetelność dokonanych wyborów.